This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2019 Czech edition

Nové spojení webových stránek o neuroendokrinních nádorech – informace přehledně na jednom místě

Zuzana Selementová

We Make Media

Mezioborové kolokvium PragueONCO tradičně dává prostor důležitým novinkám, které přinášejí užitek lékařům i pacientům. Na letošním ročníku jsme si tak připomněli propojení webu Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory a webových stránek společnosti Ipsen pro pacienty s touto diagnózou a jejich rodinné příslušníky.   Na adrese www.neuroendokrinni-nadory.cz a www.livingwithnets.cz nalezne odborná i laická veřejnost na jednom místě všechny podstatné informace o tomto typu onemocnění. Pacienti zejména...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu