This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2019 Czech edition

Nové spojení webových stránek o neuroendokrinních nádorech – informace přehledně na jednom místě

Zuzana Selementová

We Make Media

Mezioborové kolokvium PragueONCO tradičně dává prostor důležitým novinkám, které přinášejí užitek lékařům i pacientům. Na letošním ročníku jsme si tak připomněli propojení webu Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory a webových stránek společnosti Ipsen pro pacienty s touto diagnózou a jejich rodinné příslušníky.   Na adrese www.neuroendokrinni-nadory.cz a www.livingwithnets.cz nalezne odborná i laická veřejnost na jednom místě všechny podstatné informace o tomto typu onemocnění. Pacienti zejména...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu