This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2019 Czech edition

Nové spojení webových stránek o neuroendokrinních nádorech – informace přehledně na jednom místě

Zuzana Selementová

We Make Media

Mezioborové kolokvium PragueONCO tradičně dává prostor důležitým novinkám, které přinášejí užitek lékařům i pacientům. Na letošním ročníku jsme si tak připomněli propojení webu Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory a webových stránek společnosti Ipsen pro pacienty s touto diagnózou a jejich rodinné příslušníky.   Na adrese www.neuroendokrinni-nadory.cz a www.livingwithnets.cz nalezne odborná i laická veřejnost na jednom místě všechny podstatné informace o tomto typu onemocnění. Pacienti zejména...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu