This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2018 Czech edition

Nové možnosti v adjuvantní imunoterapii melanomu

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN, Praha

Souhrn Pokročilý melanom je agresivní nádor s vysokým rizikem vzniku metastáz. Cílem adjuvantní léčby je zabránit relapsu onemocnění a prodloužit celkové přežití. Dosud jediný, alespoň zčásti účinný lék interferon alfa, je nahrazován novými léčebnými postupy, které již potvrdily dostatečnou účinnost v terapii metastazujícího melanomu. Ipilimumab prokázal v adjuvantním podávání schopnost prodloužit dobu přežití bez relapsu (RFS, relapse free survival)...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu