This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2018 Czech edition

Nové možnosti v adjuvantní imunoterapii melanomu

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN, Praha

Souhrn Pokročilý melanom je agresivní nádor s vysokým rizikem vzniku metastáz. Cílem adjuvantní léčby je zabránit relapsu onemocnění a prodloužit celkové přežití. Dosud jediný, alespoň zčásti účinný lék interferon alfa, je nahrazován novými léčebnými postupy, které již potvrdily dostatečnou účinnost v terapii metastazujícího melanomu. Ipilimumab prokázal v adjuvantním podávání schopnost prodloužit dobu přežití bez relapsu (RFS, relapse free survival)...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu