This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2018 Czech edition

Nové možnosti v adjuvantní imunoterapii melanomu

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN, Praha

Souhrn Pokročilý melanom je agresivní nádor s vysokým rizikem vzniku metastáz. Cílem adjuvantní léčby je zabránit relapsu onemocnění a prodloužit celkové přežití. Dosud jediný, alespoň zčásti účinný lék interferon alfa, je nahrazován novými léčebnými postupy, které již potvrdily dostatečnou účinnost v terapii metastazujícího melanomu. Ipilimumab prokázal v adjuvantním podávání schopnost prodloužit dobu přežití bez relapsu (RFS, relapse free survival)...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu