This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2018 Czech edition

Nové možnosti v adjuvantní imunoterapii melanomu

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN, Praha

Souhrn Pokročilý melanom je agresivní nádor s vysokým rizikem vzniku metastáz. Cílem adjuvantní léčby je zabránit relapsu onemocnění a prodloužit celkové přežití. Dosud jediný, alespoň zčásti účinný lék interferon alfa, je nahrazován novými léčebnými postupy, které již potvrdily dostatečnou účinnost v terapii metastazujícího melanomu. Ipilimumab prokázal v adjuvantním podávání schopnost prodloužit dobu přežití bez relapsu (RFS, relapse free survival)...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu