This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2018 Czech edition

Nové možnosti v adjuvantní imunoterapii melanomu

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN, Praha

Souhrn Pokročilý melanom je agresivní nádor s vysokým rizikem vzniku metastáz. Cílem adjuvantní léčby je zabránit relapsu onemocnění a prodloužit celkové přežití. Dosud jediný, alespoň zčásti účinný lék interferon alfa, je nahrazován novými léčebnými postupy, které již potvrdily dostatečnou účinnost v terapii metastazujícího melanomu. Ipilimumab prokázal v adjuvantním podávání schopnost prodloužit dobu přežití bez relapsu (RFS, relapse free survival)...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu