This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2022

Nové možnosti léčby pokročilého spinaliomu a pokročilého bazaliomu

Ivo Kocák

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno

Souhrn Základem v léčbě kožního spinocelulárního karcinomu je chirurgické řešení s radikální excizí či cílená radioterapie. V případě vzniku rozsáhlého onemocnění, kdy není vhodná lokální léčba, se jeví být nejefektivnější aplikace imunoterapie checkpoint inhibitorem anti-PD-1 – cemiplimabem. Cemiplimab prokazuje účinnost i u bazocelulárního karcinomu. Je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím bazocelulárním karcinomem, u kterých...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu