This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2022

Nové možnosti léčby pokročilého spinaliomu a pokročilého bazaliomu

Ivo Kocák

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno

Souhrn Základem v léčbě kožního spinocelulárního karcinomu je chirurgické řešení s radikální excizí či cílená radioterapie. V případě vzniku rozsáhlého onemocnění, kdy není vhodná lokální léčba, se jeví být nejefektivnější aplikace imunoterapie checkpoint inhibitorem anti-PD-1 – cemiplimabem. Cemiplimab prokazuje účinnost i u bazocelulárního karcinomu. Je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím bazocelulárním karcinomem, u kterých...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu