This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2022

Nové možnosti léčby pokročilého spinaliomu a pokročilého bazaliomu

Ivo Kocák

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno

Souhrn Základem v léčbě kožního spinocelulárního karcinomu je chirurgické řešení s radikální excizí či cílená radioterapie. V případě vzniku rozsáhlého onemocnění, kdy není vhodná lokální léčba, se jeví být nejefektivnější aplikace imunoterapie checkpoint inhibitorem anti-PD-1 – cemiplimabem. Cemiplimab prokazuje účinnost i u bazocelulárního karcinomu. Je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím bazocelulárním karcinomem, u kterých...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu