This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2013 Czech edition

Nové možnosti antiemetické profylaxe chemoterapií navozené nevolnosti a zvracení (CINV) při systémové léčbě solidních nádorů

Luboš Petruželka

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB

Onkologii 21. století ovlivňuje model individuálního přístupu („cílená léčba na míru“), jenž zdůrazňuje systematické užití informací o jednotlivém pacientovi k výběru a optimalizaci léčby toho kterého jednotlivce. Nový rozměr onkologické péče spočívá v individualizaci léčby pro každého nemocného a pro každý nádor na základě molekulárního profilu choroby („genový podpis“) a genové výbavy každého pacienta ve vztahu k účinku podaného léku (farmakogenetika a farmakogenomika) (Petruželka L. Lékařské...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu