This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2013 Czech edition

Nové možnosti antiemetické profylaxe chemoterapií navozené nevolnosti a zvracení (CINV) při systémové léčbě solidních nádorů

Luboš Petruželka

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB

Onkologii 21. století ovlivňuje model individuálního přístupu („cílená léčba na míru“), jenž zdůrazňuje systematické užití informací o jednotlivém pacientovi k výběru a optimalizaci léčby toho kterého jednotlivce. Nový rozměr onkologické péče spočívá v individualizaci léčby pro každého nemocného a pro každý nádor na základě molekulárního profilu choroby („genový podpis“) a genové výbavy každého pacienta ve vztahu k účinku podaného léku (farmakogenetika a farmakogenomika) (Petruželka L. Lékařské...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu