This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Nové možnosti antiemetické profylaxe chemoterapií navozené nevolnosti a zvracení (CINV) při systémové léčbě solidních nádorů

Luboš Petruželka

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB

Onkologii 21. století ovlivňuje model individuálního přístupu („cílená léčba na míru“), jenž zdůrazňuje systematické užití informací o jednotlivém pacientovi k výběru a optimalizaci léčby toho kterého jednotlivce. Nový rozměr onkologické péče spočívá v individualizaci léčby pro každého nemocného a pro každý nádor na základě molekulárního profilu choroby („genový podpis“) a genové výbavy každého pacienta ve vztahu k účinku podaného léku (farmakogenetika a farmakogenomika) (Petruželka L. Lékařské...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu