This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Nové možnosti antiemetické profylaxe chemoterapií navozené nevolnosti a zvracení (CINV) při systémové léčbě solidních nádorů

Luboš Petruželka

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB

Onkologii 21. století ovlivňuje model individuálního přístupu („cílená léčba na míru“), jenž zdůrazňuje systematické užití informací o jednotlivém pacientovi k výběru a optimalizaci léčby toho kterého jednotlivce. Nový rozměr onkologické péče spočívá v individualizaci léčby pro každého nemocného a pro každý nádor na základě molekulárního profilu choroby („genový podpis“) a genové výbavy každého pacienta ve vztahu k účinku podaného léku (farmakogenetika a farmakogenomika) (Petruželka L. Lékařské...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu