This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Nové metody v nukleární medicíně v diagnostice a léčbě neuroendokrinních nádorů

 Andrej Vondrák

Izotopcentrum, s.r.o., Nitra, Slovensko

Radiofarmaka (RF) v nukleární medicíně jsou otevřené zářiče pracující na indikátorovém/stopovacím principu. Scintigrafie = gamagrafie je snímání prostorového rozložení aplikovaného radiofarmaka ve vyšetřované oblasti. Při zobrazení funkce vyšetřovaných tkání je technologie založená na lokálním hromadění (kumulaci) RF v závislosti na funkčním stavu/metabolických aktivitách vyšetřovaných tkání a zobrazení je založeno na známé farmakokinetice RF v organizmu.   Planární zobrazení (např. u octreoscanu) je zobrazení celotělového rozložení...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu