This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Nové metody v nukleární medicíně v diagnostice a léčbě neuroendokrinních nádorů

 Andrej Vondrák

Izotopcentrum, s.r.o., Nitra, Slovensko

Radiofarmaka (RF) v nukleární medicíně jsou otevřené zářiče pracující na indikátorovém/stopovacím principu. Scintigrafie = gamagrafie je snímání prostorového rozložení aplikovaného radiofarmaka ve vyšetřované oblasti. Při zobrazení funkce vyšetřovaných tkání je technologie založená na lokálním hromadění (kumulaci) RF v závislosti na funkčním stavu/metabolických aktivitách vyšetřovaných tkání a zobrazení je založeno na známé farmakokinetice RF v organizmu.   Planární zobrazení (např. u octreoscanu) je zobrazení celotělového rozložení...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu