This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Nové metody v nukleární medicíně v diagnostice a léčbě neuroendokrinních nádorů

 Andrej Vondrák

Izotopcentrum, s.r.o., Nitra, Slovensko

Radiofarmaka (RF) v nukleární medicíně jsou otevřené zářiče pracující na indikátorovém/stopovacím principu. Scintigrafie = gamagrafie je snímání prostorového rozložení aplikovaného radiofarmaka ve vyšetřované oblasti. Při zobrazení funkce vyšetřovaných tkání je technologie založená na lokálním hromadění (kumulaci) RF v závislosti na funkčním stavu/metabolických aktivitách vyšetřovaných tkání a zobrazení je založeno na známé farmakokinetice RF v organizmu.   Planární zobrazení (např. u octreoscanu) je zobrazení celotělového rozložení...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu