This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Nové metody v nukleární medicíně v diagnostice a léčbě neuroendokrinních nádorů

 Andrej Vondrák

Izotopcentrum, s.r.o., Nitra, Slovensko

Radiofarmaka (RF) v nukleární medicíně jsou otevřené zářiče pracující na indikátorovém/stopovacím principu. Scintigrafie = gamagrafie je snímání prostorového rozložení aplikovaného radiofarmaka ve vyšetřované oblasti. Při zobrazení funkce vyšetřovaných tkání je technologie založená na lokálním hromadění (kumulaci) RF v závislosti na funkčním stavu/metabolických aktivitách vyšetřovaných tkání a zobrazení je založeno na známé farmakokinetice RF v organizmu.   Planární zobrazení (např. u octreoscanu) je zobrazení celotělového rozložení...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu