This site is intended for healthcare professionals

Nové antibiotiká pre rok 2018

Jaroslav Mikula

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava

Úvod V súčasnosti sme svedkami explozívneho nárastu rezistencie niektorých bakteriálnych patogénov na väčšinu antimikrobiálnych liečiv. Bakteriálna rezistencia sa stáva globálnym verejno-zdravotníckym problémom 21. storočia, ktorý ohrozuje progres v medicíne, zhoršuje starostlivosť o pacienta a zvyšuje náklady na liečbu.(1, 2) Niektoré štatistické portály varujú, že pokiaľ sa situácia nezlepší, do roku 2050 môže na infekcie spôsobené multirezistentnými baktériami zomierať až 10 miliónov ľudí ročne,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu