This site is intended for healthcare professionals

Nové antibiotiká pre rok 2018

Jaroslav Mikula

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava

Úvod V súčasnosti sme svedkami explozívneho nárastu rezistencie niektorých bakteriálnych patogénov na väčšinu antimikrobiálnych liečiv. Bakteriálna rezistencia sa stáva globálnym verejno-zdravotníckym problémom 21. storočia, ktorý ohrozuje progres v medicíne, zhoršuje starostlivosť o pacienta a zvyšuje náklady na liečbu.(1, 2) Niektoré štatistické portály varujú, že pokiaľ sa situácia nezlepší, do roku 2050 môže na infekcie spôsobené multirezistentnými baktériami zomierať až 10 miliónov ľudí ročne,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu