This site is intended for healthcare professionals

Nové antibiotiká pre rok 2018

Jaroslav Mikula

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava

Úvod V súčasnosti sme svedkami explozívneho nárastu rezistencie niektorých bakteriálnych patogénov na väčšinu antimikrobiálnych liečiv. Bakteriálna rezistencia sa stáva globálnym verejno-zdravotníckym problémom 21. storočia, ktorý ohrozuje progres v medicíne, zhoršuje starostlivosť o pacienta a zvyšuje náklady na liečbu.(1, 2) Niektoré štatistické portály varujú, že pokiaľ sa situácia nezlepší, do roku 2050 môže na infekcie spôsobené multirezistentnými baktériami zomierať až 10 miliónov ľudí ročne,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu