This site is intended for healthcare professionals

Nové antibiotiká pre rok 2018

Jaroslav Mikula

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava

Úvod V súčasnosti sme svedkami explozívneho nárastu rezistencie niektorých bakteriálnych patogénov na väčšinu antimikrobiálnych liečiv. Bakteriálna rezistencia sa stáva globálnym verejno-zdravotníckym problémom 21. storočia, ktorý ohrozuje progres v medicíne, zhoršuje starostlivosť o pacienta a zvyšuje náklady na liečbu.(1, 2) Niektoré štatistické portály varujú, že pokiaľ sa situácia nezlepší, do roku 2050 môže na infekcie spôsobené multirezistentnými baktériami zomierať až 10 miliónov ľudí ročne,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu