This site is intended for healthcare professionals

Nové antibiotiká pre rok 2018

Jaroslav Mikula

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava

Úvod V súčasnosti sme svedkami explozívneho nárastu rezistencie niektorých bakteriálnych patogénov na väčšinu antimikrobiálnych liečiv. Bakteriálna rezistencia sa stáva globálnym verejno-zdravotníckym problémom 21. storočia, ktorý ohrozuje progres v medicíne, zhoršuje starostlivosť o pacienta a zvyšuje náklady na liečbu.(1, 2) Niektoré štatistické portály varujú, že pokiaľ sa situácia nezlepší, do roku 2050 môže na infekcie spôsobené multirezistentnými baktériami zomierať až 10 miliónov ľudí ročne,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu