This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Nová naděje pro pacientky s HER2 pozitivním karcinomem prsu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Mezi důležité milníky v cílené terapii karcinomu prsu po zavedení hormonální léčby patří prokázání benefitu v léčbě HER pozitivního metastatického karcinomu prsu po podání první cílené biologické léčby trastuzumabem (Herceptin) v roce 1998. Od té doby začíná 15letá impozantní cesta terapie do té doby prognosticky nepříznivého HER pozitivního karcinomu prsu. Tato cílená léčba prokázala prodloužení jak celkového bezpříznakového přežití (disease free...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu