This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Nová naděje pro pacientky s HER2 pozitivním karcinomem prsu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Mezi důležité milníky v cílené terapii karcinomu prsu po zavedení hormonální léčby patří prokázání benefitu v léčbě HER pozitivního metastatického karcinomu prsu po podání první cílené biologické léčby trastuzumabem (Herceptin) v roce 1998. Od té doby začíná 15letá impozantní cesta terapie do té doby prognosticky nepříznivého HER pozitivního karcinomu prsu. Tato cílená léčba prokázala prodloužení jak celkového bezpříznakového přežití (disease free...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu