This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Nová naděje pro pacientky s HER2 pozitivním karcinomem prsu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Mezi důležité milníky v cílené terapii karcinomu prsu po zavedení hormonální léčby patří prokázání benefitu v léčbě HER pozitivního metastatického karcinomu prsu po podání první cílené biologické léčby trastuzumabem (Herceptin) v roce 1998. Od té doby začíná 15letá impozantní cesta terapie do té doby prognosticky nepříznivého HER pozitivního karcinomu prsu. Tato cílená léčba prokázala prodloužení jak celkového bezpříznakového přežití (disease free...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu