This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Nová LF Ostravské univerzity a historie gastroenterologie v ostravském regionu

Jan Lata

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Ostravský region je výjimečný koncentrací špičkových gastroenterologických pracovišť. V Ostravě navíc, jako v šestém městě ČR, vznikla v roce 2010 nová Lékařská fakulta (nová LF tak vzniká v České republice po 65 letech – poslední nové fakulty, v Plzni a Hradci Králové, byly založeny v roce 1945); je to svým způsobem historická chvíle, kterou málokdo z žijících lékařů měl mo-žnost zažít. Vzhledem k tomu, že...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu