This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Nová LF Ostravské univerzity a historie gastroenterologie v ostravském regionu

Jan Lata

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Ostravský region je výjimečný koncentrací špičkových gastroenterologických pracovišť. V Ostravě navíc, jako v šestém městě ČR, vznikla v roce 2010 nová Lékařská fakulta (nová LF tak vzniká v České republice po 65 letech – poslední nové fakulty, v Plzni a Hradci Králové, byly založeny v roce 1945); je to svým způsobem historická chvíle, kterou málokdo z žijících lékařů měl mo-žnost zažít. Vzhledem k tomu, že...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu