This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Nevolnost a zvracení u onkologicky nemocných

Jiří Vorlíček

předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

Nevolnost a zvracení patří k častým obtížím onkologicky nemocných. Mohou být způsobeny vlastní nemocí, zvláště při postižení zažívacího traktu, metabolickém rozvratu, při postižení centrálního nervového systému a také z důvodů psychogenních. Nevolnost a zvracení patří k nejčastějším nežádoucím účinkům protinádorové farmakoterapie, hlavně chemoterapie, ale i ozařování. I když se v mnoha případech jedná o obtíže krátkodobé, pociťují je nemocní velmi nepříjemně a často výrazně snižují jejich...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu