This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Nevolnost a zvracení u onkologicky nemocných

Jiří Vorlíček

předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

Nevolnost a zvracení patří k častým obtížím onkologicky nemocných. Mohou být způsobeny vlastní nemocí, zvláště při postižení zažívacího traktu, metabolickém rozvratu, při postižení centrálního nervového systému a také z důvodů psychogenních. Nevolnost a zvracení patří k nejčastějším nežádoucím účinkům protinádorové farmakoterapie, hlavně chemoterapie, ale i ozařování. I když se v mnoha případech jedná o obtíže krátkodobé, pociťují je nemocní velmi nepříjemně a často výrazně snižují jejich...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu