This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Nevolnost a zvracení u onkologicky nemocných

Jiří Vorlíček

předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

Nevolnost a zvracení patří k častým obtížím onkologicky nemocných. Mohou být způsobeny vlastní nemocí, zvláště při postižení zažívacího traktu, metabolickém rozvratu, při postižení centrálního nervového systému a také z důvodů psychogenních. Nevolnost a zvracení patří k nejčastějším nežádoucím účinkům protinádorové farmakoterapie, hlavně chemoterapie, ale i ozařování. I když se v mnoha případech jedná o obtíže krátkodobé, pociťují je nemocní velmi nepříjemně a často výrazně snižují jejich...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu