This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Nevolnost a zvracení u onkologicky nemocných

Jiří Vorlíček

předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

Nevolnost a zvracení patří k častým obtížím onkologicky nemocných. Mohou být způsobeny vlastní nemocí, zvláště při postižení zažívacího traktu, metabolickém rozvratu, při postižení centrálního nervového systému a také z důvodů psychogenních. Nevolnost a zvracení patří k nejčastějším nežádoucím účinkům protinádorové farmakoterapie, hlavně chemoterapie, ale i ozařování. I když se v mnoha případech jedná o obtíže krátkodobé, pociťují je nemocní velmi nepříjemně a často výrazně snižují jejich...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu