This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

Neviditelní onkologové

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Díky významnému zlepšení léčebných možností a časnějšímu záchytu nemoci v rámci screeningu stoupá prevalence pacientek s karcinomem prsu. Metastatický prsní karcinom je chronické onemocnění se závažným fyzickým i psychickým dopadem na nemocné. Pacientky vypadají na první pohled stejně jako jejich zdravé vrstevnice, ale neustále nad nimi visí Damoklův meč smrti. Proto se jim často říká neviditelné ženy. Tyto nemocné si nepochybně...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu