This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

Neviditelní onkologové

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Díky významnému zlepšení léčebných možností a časnějšímu záchytu nemoci v rámci screeningu stoupá prevalence pacientek s karcinomem prsu. Metastatický prsní karcinom je chronické onemocnění se závažným fyzickým i psychickým dopadem na nemocné. Pacientky vypadají na první pohled stejně jako jejich zdravé vrstevnice, ale neustále nad nimi visí Damoklův meč smrti. Proto se jim často říká neviditelné ženy. Tyto nemocné si nepochybně...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu