This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

Neviditelní onkologové

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Díky významnému zlepšení léčebných možností a časnějšímu záchytu nemoci v rámci screeningu stoupá prevalence pacientek s karcinomem prsu. Metastatický prsní karcinom je chronické onemocnění se závažným fyzickým i psychickým dopadem na nemocné. Pacientky vypadají na první pohled stejně jako jejich zdravé vrstevnice, ale neustále nad nimi visí Damoklův meč smrti. Proto se jim často říká neviditelné ženy. Tyto nemocné si nepochybně...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu