This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

Neviditelní onkologové

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Díky významnému zlepšení léčebných možností a časnějšímu záchytu nemoci v rámci screeningu stoupá prevalence pacientek s karcinomem prsu. Metastatický prsní karcinom je chronické onemocnění se závažným fyzickým i psychickým dopadem na nemocné. Pacientky vypadají na první pohled stejně jako jejich zdravé vrstevnice, ale neustále nad nimi visí Damoklův meč smrti. Proto se jim často říká neviditelné ženy. Tyto nemocné si nepochybně...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu