This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2019 Czech edition

Neurofilaments in Multiple Sclerosis

Lenka Fialová

Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, First Faculty of Medicine
Charles University and General University Hospital in Prague
Department of Health Care Disciplines and Population Protection, Faculty of Biomedical
Engineering, Czech Technical University in Prague

Summary Multiple sclerosis is a chronic disease of the central nervous system associated with the axonal impairment. The important structural components of the axons are neurofilaments, consisting of the light (NFL), medium (NFM) and heavy chains (NFH). At axonal injury individual neurofilament chains are released into the extracellular space. NFL and NFH levels in cerebrospinal...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu