This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Neuroendokrinní tumor s masivně vyjádřeným sekrečním syndromem – VIPomem

Hana Korunková

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Úvod Jedná se o ojedinělý případ, a to jak habitem nemocné, tak klinickým průběhem stonání. Jde o případ relativně mladé nemocné, morbidně obézní s komorbiditami spojenými s nad­váhou. Z klinického průběhu onemocnění se dá usuzovat na to, že neuroendokrinní tumor, který má pacientka, je VIPom. Připomeňme základní informace vztahující se k VIPomu. Jde o NET, jehož primární lokalizace je nejčastěji v pankreatu, mívá obvykle vyšší...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu