This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Neuroendokrinní tumor s masivně vyjádřeným sekrečním syndromem – VIPomem

Hana Korunková

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Úvod Jedná se o ojedinělý případ, a to jak habitem nemocné, tak klinickým průběhem stonání. Jde o případ relativně mladé nemocné, morbidně obézní s komorbiditami spojenými s nad­váhou. Z klinického průběhu onemocnění se dá usuzovat na to, že neuroendokrinní tumor, který má pacientka, je VIPom. Připomeňme základní informace vztahující se k VIPomu. Jde o NET, jehož primární lokalizace je nejčastěji v pankreatu, mívá obvykle vyšší...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu