This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Neuroendokrinní nádory – ENETS guidelines

Eva Sedláčková

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn První vydání ENETS guidelines je datováno do roku 2000 a poslední revize byla publikována v rámci kongresu ENETS v roce 2016. V rámci kategorie neuroedokrinních nádorů (gastro-entero-pankreatických) jsou doporučení upravena na základě výsledků studií Promid, Clarinet, Radiant 3 a 4 a častěji je zařazováno PRRT. Prezentace je zaměřena na antisekretorický a antiproliferační účinek somatostatinových analog. Taktika wait and watch je dnes uplatňována více méně...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu