This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Neuroendokrinní nádory – ENETS guidelines

Eva Sedláčková

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn První vydání ENETS guidelines je datováno do roku 2000 a poslední revize byla publikována v rámci kongresu ENETS v roce 2016. V rámci kategorie neuroedokrinních nádorů (gastro-entero-pankreatických) jsou doporučení upravena na základě výsledků studií Promid, Clarinet, Radiant 3 a 4 a častěji je zařazováno PRRT. Prezentace je zaměřena na antisekretorický a antiproliferační účinek somatostatinových analog. Taktika wait and watch je dnes uplatňována více méně...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu