This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Neuroendokrinní nádory – ENETS guidelines

Eva Sedláčková

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn První vydání ENETS guidelines je datováno do roku 2000 a poslední revize byla publikována v rámci kongresu ENETS v roce 2016. V rámci kategorie neuroedokrinních nádorů (gastro-entero-pankreatických) jsou doporučení upravena na základě výsledků studií Promid, Clarinet, Radiant 3 a 4 a častěji je zařazováno PRRT. Prezentace je zaměřena na antisekretorický a antiproliferační účinek somatostatinových analog. Taktika wait and watch je dnes uplatňována více méně...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu