This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Neuroendokrinní nádory – ENETS guidelines

Eva Sedláčková

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn První vydání ENETS guidelines je datováno do roku 2000 a poslední revize byla publikována v rámci kongresu ENETS v roce 2016. V rámci kategorie neuroedokrinních nádorů (gastro-entero-pankreatických) jsou doporučení upravena na základě výsledků studií Promid, Clarinet, Radiant 3 a 4 a častěji je zařazováno PRRT. Prezentace je zaměřena na antisekretorický a antiproliferační účinek somatostatinových analog. Taktika wait and watch je dnes uplatňována více méně...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu