This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2017 Czech edition

Neuroendokrinní nádory – pro mnohé stále věc esoterická

Jiří Tomášek

Masarykův onkologický ústav, Brno

Onkologické onemocnění je často vnímáno lékaři jiných oborů až s přehnaným respektem, dotazy na léčbu nenádorových komorbidit u pacienta s nekomplikovanou malignitou jsou běžné. Ještě více je to patrné u vzácnějších nádorů, jako jsou neuroendokrinní. Zde je již míra tajemna pro neonkology často vysoká.   Uvědomil jsem si to opakovaně v posledním měsíci v souvislosti...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu