This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2017 Czech edition

Neuroendokrinní nádory – pro mnohé stále věc esoterická

Jiří Tomášek

Masarykův onkologický ústav, Brno

Onkologické onemocnění je často vnímáno lékaři jiných oborů až s přehnaným respektem, dotazy na léčbu nenádorových komorbidit u pacienta s nekomplikovanou malignitou jsou běžné. Ještě více je to patrné u vzácnějších nádorů, jako jsou neuroendokrinní. Zde je již míra tajemna pro neonkology často vysoká.   Uvědomil jsem si to opakovaně v posledním měsíci v souvislosti...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu