This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2017 Czech edition

Neuroendokrinní nádory – pro mnohé stále věc esoterická

Jiří Tomášek

Masarykův onkologický ústav, Brno

Onkologické onemocnění je často vnímáno lékaři jiných oborů až s přehnaným respektem, dotazy na léčbu nenádorových komorbidit u pacienta s nekomplikovanou malignitou jsou běžné. Ještě více je to patrné u vzácnějších nádorů, jako jsou neuroendokrinní. Zde je již míra tajemna pro neonkology často vysoká.   Uvědomil jsem si to opakovaně v posledním měsíci v souvislosti...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu