This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Neuroendokrinní nádor pankreatu

Lenka Ostřížková

Interní, hematologická a onkologická klinika FN Brno

Úvod Neuroendokrinní nádory (NETy) pankreatu tvoří asi 10 % všech jeho nádorů. Vyskytují se nejčastěji mezi 40–70 lety, mírně častěji u mužů. V 60–90 % jsou hormonálně nefunkční. Klinické příznaky jsou dány růstem nádoru a jeho tlakem nebo prorůstáním do okolních tkání. Funkční pankreatické neuroendokrinní nádory jsou velmi vzácné a jejich projevy jsou podmíněny biologickou aktivitou hormonu, který produkují. Symptomy lze pozorovat i v časné...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu