This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Neuroendokrinní nádor pankreatu

Lenka Ostřížková

Interní, hematologická a onkologická klinika FN Brno

Úvod Neuroendokrinní nádory (NETy) pankreatu tvoří asi 10 % všech jeho nádorů. Vyskytují se nejčastěji mezi 40–70 lety, mírně častěji u mužů. V 60–90 % jsou hormonálně nefunkční. Klinické příznaky jsou dány růstem nádoru a jeho tlakem nebo prorůstáním do okolních tkání. Funkční pankreatické neuroendokrinní nádory jsou velmi vzácné a jejich projevy jsou podmíněny biologickou aktivitou hormonu, který produkují. Symptomy lze pozorovat i v časné...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu