This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Neuroendokrinní nádor pankreatu

Lenka Ostřížková

Interní, hematologická a onkologická klinika FN Brno

Úvod Neuroendokrinní nádory (NETy) pankreatu tvoří asi 10 % všech jeho nádorů. Vyskytují se nejčastěji mezi 40–70 lety, mírně častěji u mužů. V 60–90 % jsou hormonálně nefunkční. Klinické příznaky jsou dány růstem nádoru a jeho tlakem nebo prorůstáním do okolních tkání. Funkční pankreatické neuroendokrinní nádory jsou velmi vzácné a jejich projevy jsou podmíněny biologickou aktivitou hormonu, který produkují. Symptomy lze pozorovat i v časné...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu