This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Neuroendokrinní nádor pankreatu

Lenka Ostřížková

Interní, hematologická a onkologická klinika FN Brno

Úvod Neuroendokrinní nádory (NETy) pankreatu tvoří asi 10 % všech jeho nádorů. Vyskytují se nejčastěji mezi 40–70 lety, mírně častěji u mužů. V 60–90 % jsou hormonálně nefunkční. Klinické příznaky jsou dány růstem nádoru a jeho tlakem nebo prorůstáním do okolních tkání. Funkční pankreatické neuroendokrinní nádory jsou velmi vzácné a jejich projevy jsou podmíněny biologickou aktivitou hormonu, který produkují. Symptomy lze pozorovat i v časné...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu