This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2023 Czech edition

Neuroendokrinní nádor pankreatu u pacientky s komplexem tuberózní sklerózy

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Neuroendokrinní nádory pankreatu (pNET) představují asi 3 % všech nádorů pankreatu. Přibližně 10 % pNET jsou hereditární, zejména autozomálně dominantě dědičné, jako je mnohočetná endokrinní neoplazie typu I (MEN1), neurofibromatóza typu I (NF-1), von Hippelův–Lindauův syndrom (VHL), komplex tuberózní sklerózy (TSC) atd. Nejčastější je výskyt pNET v souvislosti s MEN1, výskyt u TSC je kolem 1 %....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu