This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2023 Czech edition

Neuroendokrinní nádor pankreatu u pacientky s komplexem tuberózní sklerózy

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Neuroendokrinní nádory pankreatu (pNET) představují asi 3 % všech nádorů pankreatu. Přibližně 10 % pNET jsou hereditární, zejména autozomálně dominantě dědičné, jako je mnohočetná endokrinní neoplazie typu I (MEN1), neurofibromatóza typu I (NF-1), von Hippelův–Lindauův syndrom (VHL), komplex tuberózní sklerózy (TSC) atd. Nejčastější je výskyt pNET v souvislosti s MEN1, výskyt u TSC je kolem 1 %....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu