This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2014 Czech edition

Neuroendokrinní dysfunkce u dětí a adolescentů po úrazech mozku

Darina Aleksijević, Jiřina Zapletalová

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

Úvod Mozková traumata (TBI) jsou jednou z nejčastějších příčin mortality a závažné morbidity u dětí a adolescentů. Následná zdravotnická péče o tyto pacienty je soustředěna zejména na jejich poruchy hybné nebo psychické a možnost vzniku sekundárního hypopituitarismu(1) byla po dlouhou dobu považována spíše za raritní. Přitom nepoznaná a tudíž neléčená hormonální porucha může významně negativně ovlivnit psychický i fyzický vývoj pacientů. Výsledky retrospektivních studií u dospělých pacientů...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu