This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

NET tenkého střeva

Eva Sedláčková, Jaroslava Barkmanová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

Pacientka, 52letá žena, bez významné osobní anamnézy, trpěla asi půl roku intermitentně výskytem imperativních stolic, únikem stolice nezávisle na jídle, pocitem nedostatečného vyprázdnění, bolestmi břicha podobnými jako při menzes. Stolice byla bez příměsi, pacientka nehubla.   Diagnostika Vyšetření bylo zahájeno u praktického lékaře testem na okultní krvácení s negativním výsledkem. Dále v listopadu 2012 proběhla koloskopie se zjistěním invaginace tenkého...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu