This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

NET tenkého střeva

Eva Sedláčková, Jaroslava Barkmanová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

Pacientka, 52letá žena, bez významné osobní anamnézy, trpěla asi půl roku intermitentně výskytem imperativních stolic, únikem stolice nezávisle na jídle, pocitem nedostatečného vyprázdnění, bolestmi břicha podobnými jako při menzes. Stolice byla bez příměsi, pacientka nehubla.   Diagnostika Vyšetření bylo zahájeno u praktického lékaře testem na okultní krvácení s negativním výsledkem. Dále v listopadu 2012 proběhla koloskopie se zjistěním invaginace tenkého...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu