This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

NET tenkého střeva

Eva Sedláčková, Jaroslava Barkmanová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

Pacientka, 52letá žena, bez významné osobní anamnézy, trpěla asi půl roku intermitentně výskytem imperativních stolic, únikem stolice nezávisle na jídle, pocitem nedostatečného vyprázdnění, bolestmi břicha podobnými jako při menzes. Stolice byla bez příměsi, pacientka nehubla.   Diagnostika Vyšetření bylo zahájeno u praktického lékaře testem na okultní krvácení s negativním výsledkem. Dále v listopadu 2012 proběhla koloskopie se zjistěním invaginace tenkého...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu