This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

NET G2 brzlíku

Vítězslav Kříha

Ústav radiační onkologie, Nemocnice na Bulovce, Praha; Katedra fyziky, FEL ČVUT Praha

Úvod V roce 1972 Rosai a Higa popsali prvních osm případů NET brzlíku – karcinoidy thymu. K záchytu onemocnění dochází nejčastěji při útlakových symptomech, náhodný záchyt bývá při radiologických vyšetřeních, při sledování MEN1 syndromu – 25 % NET thymu, při potížích spojených s metastatickým postižením.   Diferenciální diagnostika Je třeba myslet na thymom, paragangliom, anomální paratyreoidální...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu