This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

NET G2 brzlíku

Vítězslav Kříha

Ústav radiační onkologie, Nemocnice na Bulovce, Praha; Katedra fyziky, FEL ČVUT Praha

Úvod V roce 1972 Rosai a Higa popsali prvních osm případů NET brzlíku – karcinoidy thymu. K záchytu onemocnění dochází nejčastěji při útlakových symptomech, náhodný záchyt bývá při radiologických vyšetřeních, při sledování MEN1 syndromu – 25 % NET thymu, při potížích spojených s metastatickým postižením.   Diferenciální diagnostika Je třeba myslet na thymom, paragangliom, anomální paratyreoidální...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu