This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

NET G2 brzlíku

Vítězslav Kříha

Ústav radiační onkologie, Nemocnice na Bulovce, Praha; Katedra fyziky, FEL ČVUT Praha

Úvod V roce 1972 Rosai a Higa popsali prvních osm případů NET brzlíku – karcinoidy thymu. K záchytu onemocnění dochází nejčastěji při útlakových symptomech, náhodný záchyt bývá při radiologických vyšetřeních, při sledování MEN1 syndromu – 25 % NET thymu, při potížích spojených s metastatickým postižením.   Diferenciální diagnostika Je třeba myslet na thymom, paragangliom, anomální paratyreoidální...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu