This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Neratinib

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče

Úvod Karcinom prsu je hlavní příčinou úmrtí žen na nádorová onemocnění. Nové poznatky na molekulární úrovni a nové vyšetřovací metody rozdělily karcinom prsu na více podskupin. Léčebný postup u jednotlivých podskupin se může značně lišit. Pro volbu optimálního léčebného postupu u pacientek je dnes důležité znát některé speciální molekulární znaky nádoru, které jsou nejen prognostickým,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu