This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Neratinib

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče

Úvod Karcinom prsu je hlavní příčinou úmrtí žen na nádorová onemocnění. Nové poznatky na molekulární úrovni a nové vyšetřovací metody rozdělily karcinom prsu na více podskupin. Léčebný postup u jednotlivých podskupin se může značně lišit. Pro volbu optimálního léčebného postupu u pacientek je dnes důležité znát některé speciální molekulární znaky nádoru, které jsou nejen prognostickým,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu