This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Neratinib

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče

Úvod Karcinom prsu je hlavní příčinou úmrtí žen na nádorová onemocnění. Nové poznatky na molekulární úrovni a nové vyšetřovací metody rozdělily karcinom prsu na více podskupin. Léčebný postup u jednotlivých podskupin se může značně lišit. Pro volbu optimálního léčebného postupu u pacientek je dnes důležité znát některé speciální molekulární znaky nádoru, které jsou nejen prognostickým,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu