This site is intended for healthcare professionals

Neprospievanie a znížený rast ako prejav mitochondriovej poruchy SURF 1

Katarína Juríčková, Michaela Al-Sabti, Ľudmila Košťálová, Anna Hlavatá

Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava

Úvod Neprospievanie a znížený rast sú klinické príznaky, prečo deti často vyšetrí detský endokrinológ. Týmito nešpecifickými príznakmi sa vo všeobecnosti môžu v začiatkoch ochorenia prezentovať aj dedičné metabolické poruchy. Najvyššiu incidenciu z nich majú mitochondriové poruchy energetického metabolizmu, ktoré často ostávajú nerozpoznané pre ich veľkú klinickú variabilitu. A práve niektoré počiatočné klinické prejavy mitochondriových porúch môžu pripomínať endokrinopatie. V nasledujúcej...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu