This site is intended for healthcare professionals

Neprospievanie a znížený rast ako prejav mitochondriovej poruchy SURF 1

Katarína Juríčková, Michaela Al-Sabti, Ľudmila Košťálová, Anna Hlavatá

Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava

Úvod Neprospievanie a znížený rast sú klinické príznaky, prečo deti často vyšetrí detský endokrinológ. Týmito nešpecifickými príznakmi sa vo všeobecnosti môžu v začiatkoch ochorenia prezentovať aj dedičné metabolické poruchy. Najvyššiu incidenciu z nich majú mitochondriové poruchy energetického metabolizmu, ktoré často ostávajú nerozpoznané pre ich veľkú klinickú variabilitu. A práve niektoré počiatočné klinické prejavy mitochondriových porúch môžu pripomínať endokrinopatie. V nasledujúcej...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu