This site is intended for healthcare professionals

Neprospievanie a znížený rast ako prejav mitochondriovej poruchy SURF 1

Katarína Juríčková, Michaela Al-Sabti, Ľudmila Košťálová, Anna Hlavatá

Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava

Úvod Neprospievanie a znížený rast sú klinické príznaky, prečo deti často vyšetrí detský endokrinológ. Týmito nešpecifickými príznakmi sa vo všeobecnosti môžu v začiatkoch ochorenia prezentovať aj dedičné metabolické poruchy. Najvyššiu incidenciu z nich majú mitochondriové poruchy energetického metabolizmu, ktoré často ostávajú nerozpoznané pre ich veľkú klinickú variabilitu. A práve niektoré počiatočné klinické prejavy mitochondriových porúch môžu pripomínať endokrinopatie. V nasledujúcej...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu