This site is intended for healthcare professionals

Neprospievanie a znížený rast ako prejav mitochondriovej poruchy SURF 1

Katarína Juríčková, Michaela Al-Sabti, Ľudmila Košťálová, Anna Hlavatá

Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava

Úvod Neprospievanie a znížený rast sú klinické príznaky, prečo deti často vyšetrí detský endokrinológ. Týmito nešpecifickými príznakmi sa vo všeobecnosti môžu v začiatkoch ochorenia prezentovať aj dedičné metabolické poruchy. Najvyššiu incidenciu z nich majú mitochondriové poruchy energetického metabolizmu, ktoré často ostávajú nerozpoznané pre ich veľkú klinickú variabilitu. A práve niektoré počiatočné klinické prejavy mitochondriových porúch môžu pripomínať endokrinopatie. V nasledujúcej...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu