This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2018 Czech edition

Nepřišlo tsunami, ale s jarním táním pomalu praskaly ledy

Vítězslav Kolek

předseda ČARO

Bronchogenní karcinom zůstane ještě dlouho malignitou s velmi špatnou prognózou. Nicméně frekvence novinek v jeho diagnostice i léčbě narůstá geometrickou řadou a je obtížné až nemožné sledovat výsledky všech nových studií, které posunují kupředu diagnostiku, prodlužují přežití a některé z nich i zásadně mění klinickou praxi. S příchodem imunoonkoterapie se u nás začalo hovořit o tsunami. Nejen vzhledem k tomu, že je Česká republika státem vnitrozemským,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu