This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2018 Czech edition

Nepřišlo tsunami, ale s jarním táním pomalu praskaly ledy

Vítězslav Kolek

předseda ČARO

Bronchogenní karcinom zůstane ještě dlouho malignitou s velmi špatnou prognózou. Nicméně frekvence novinek v jeho diagnostice i léčbě narůstá geometrickou řadou a je obtížné až nemožné sledovat výsledky všech nových studií, které posunují kupředu diagnostiku, prodlužují přežití a některé z nich i zásadně mění klinickou praxi. S příchodem imunoonkoterapie se u nás začalo hovořit o tsunami. Nejen vzhledem k tomu, že je Česká republika státem vnitrozemským,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu