This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2018 Czech edition

Nepřišlo tsunami, ale s jarním táním pomalu praskaly ledy

Vítězslav Kolek

předseda ČARO

Bronchogenní karcinom zůstane ještě dlouho malignitou s velmi špatnou prognózou. Nicméně frekvence novinek v jeho diagnostice i léčbě narůstá geometrickou řadou a je obtížné až nemožné sledovat výsledky všech nových studií, které posunují kupředu diagnostiku, prodlužují přežití a některé z nich i zásadně mění klinickou praxi. S příchodem imunoonkoterapie se u nás začalo hovořit o tsunami. Nejen vzhledem k tomu, že je Česká republika státem vnitrozemským,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu