This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2018 Czech edition

Nepřišlo tsunami, ale s jarním táním pomalu praskaly ledy

Vítězslav Kolek

předseda ČARO

Bronchogenní karcinom zůstane ještě dlouho malignitou s velmi špatnou prognózou. Nicméně frekvence novinek v jeho diagnostice i léčbě narůstá geometrickou řadou a je obtížné až nemožné sledovat výsledky všech nových studií, které posunují kupředu diagnostiku, prodlužují přežití a některé z nich i zásadně mění klinickou praxi. S příchodem imunoonkoterapie se u nás začalo hovořit o tsunami. Nejen vzhledem k tomu, že je Česká republika státem vnitrozemským,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu