This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2015 Czech edition

(Ne)očekávaná příčina malého vzrůstu a necitlivosti na růstový hormon

Štěpánka Průhová

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Petr byl poslán na endokrinologické vyšetření do Fakultní nemocnice v Motole pro malý vzrůst. Jeho matka měří 174 cm, otec 170 cm. Oba rodiče jsou zdrávi. Petr má starší sestru, která roste dobře a má atopický ekzém.   Petr se narodil ve 34. týdnu pro náhle vzniklé kontrakce u do té doby fyziologicky probíhajícího těhotenství. Porod byl veden sekcí pro polohu koncem pánevním. Porodní...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu