This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Neoadjuvantní léčba očima chirurga

Jana Mergancová

Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Úvod Karcinom prsu u žen je jedna z „nejživějších“ diagnóz, ať už necháme mluvit statistiku, nebo odbornou a laickou veřejnost. Incidence od počátku 80. let 20. století stoupá, v roce 2015 bylo nově diagnostikováno přes 7000 případů. Za posledních deset let evidujeme nárůst o 20 %, celková mortalita však poklesla o 18 %. To vede s prodlužujícím se věkovým dožitím populace k relativně rychlému vzestupu...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu