This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Neoadjuvantní léčba očima chirurga

Jana Mergancová

Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Úvod Karcinom prsu u žen je jedna z „nejživějších“ diagnóz, ať už necháme mluvit statistiku, nebo odbornou a laickou veřejnost. Incidence od počátku 80. let 20. století stoupá, v roce 2015 bylo nově diagnostikováno přes 7000 případů. Za posledních deset let evidujeme nárůst o 20 %, celková mortalita však poklesla o 18 %. To vede s prodlužujícím se věkovým dožitím populace k relativně rychlému vzestupu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu