This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Neoadjuvantní léčba očima chirurga

Jana Mergancová

Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Úvod Karcinom prsu u žen je jedna z „nejživějších“ diagnóz, ať už necháme mluvit statistiku, nebo odbornou a laickou veřejnost. Incidence od počátku 80. let 20. století stoupá, v roce 2015 bylo nově diagnostikováno přes 7000 případů. Za posledních deset let evidujeme nárůst o 20 %, celková mortalita však poklesla o 18 %. To vede s prodlužujícím se věkovým dožitím populace k relativně rychlému vzestupu...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu