This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Neoadjuvantní léčba očima chirurga

Jana Mergancová

Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Úvod Karcinom prsu u žen je jedna z „nejživějších“ diagnóz, ať už necháme mluvit statistiku, nebo odbornou a laickou veřejnost. Incidence od počátku 80. let 20. století stoupá, v roce 2015 bylo nově diagnostikováno přes 7000 případů. Za posledních deset let evidujeme nárůst o 20 %, celková mortalita však poklesla o 18 %. To vede s prodlužujícím se věkovým dožitím populace k relativně rychlému vzestupu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu