This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Neoadjuvance u karcinomu prsu

Pavel Jandík

Chirurgická klinika, Komplexní onkologické centrum, FN Hradec Králové

Úvod a ověřená fakta Karcinom mléčné žlázy má celosvětově vysokou incidenci, je ale nezbytné podotknout, že u málokteré onkologické diagnózy zaznamenáváme každoročně tolik nového a zároveň pozitivního. A to jak v oblasti diagnostiky, tak především léčby. Klinické zkušenosti ukazují, že karcinom prsu je nádor v absolutní většině případů vysoce heterogenní. Onemocnění vyžaduje komplexní interdisciplinární přístup. Indukční léčba je jednou z alternativ terapie...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu