This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Neoadjuvance u karcinomu prsu

Pavel Jandík

Chirurgická klinika, Komplexní onkologické centrum, FN Hradec Králové

Úvod a ověřená fakta Karcinom mléčné žlázy má celosvětově vysokou incidenci, je ale nezbytné podotknout, že u málokteré onkologické diagnózy zaznamenáváme každoročně tolik nového a zároveň pozitivního. A to jak v oblasti diagnostiky, tak především léčby. Klinické zkušenosti ukazují, že karcinom prsu je nádor v absolutní většině případů vysoce heterogenní. Onemocnění vyžaduje komplexní interdisciplinární přístup. Indukční léčba je jednou z alternativ terapie...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu