This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Neoadjuvance u karcinomu prsu

Pavel Jandík

Chirurgická klinika, Komplexní onkologické centrum, FN Hradec Králové

Úvod a ověřená fakta Karcinom mléčné žlázy má celosvětově vysokou incidenci, je ale nezbytné podotknout, že u málokteré onkologické diagnózy zaznamenáváme každoročně tolik nového a zároveň pozitivního. A to jak v oblasti diagnostiky, tak především léčby. Klinické zkušenosti ukazují, že karcinom prsu je nádor v absolutní většině případů vysoce heterogenní. Onemocnění vyžaduje komplexní interdisciplinární přístup. Indukční léčba je jednou z alternativ terapie...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.




Partneři projektu