This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Neoadjuvance u karcinomu prsu

Pavel Jandík

Chirurgická klinika, Komplexní onkologické centrum, FN Hradec Králové

Úvod a ověřená fakta Karcinom mléčné žlázy má celosvětově vysokou incidenci, je ale nezbytné podotknout, že u málokteré onkologické diagnózy zaznamenáváme každoročně tolik nového a zároveň pozitivního. A to jak v oblasti diagnostiky, tak především léčby. Klinické zkušenosti ukazují, že karcinom prsu je nádor v absolutní většině případů vysoce heterogenní. Onemocnění vyžaduje komplexní interdisciplinární přístup. Indukční léčba je jednou z alternativ terapie...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu