This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2017 Czech edition

Nekódující RNA

Hana Votavová, Michaela Dostálová Merkerová

Oddělení genomiky, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Ovlivní nová éra molekulární biologie výzkum a diagnostiku MDS?   Úvod Objev krátkých regulačních RNA přesunul před dvaceti lety pozornost vědců na části genomu, které byly do té doby považovány z hlediska genetické informace za prázdné (tzv. „junk“ DNA), neboť dané sekvence nekódovaly proteinové produkty. Odhalení skutečnosti, že i protein nekódující sekvence mají svou biologickou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu