This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2017 Czech edition

Nekódující RNA

Hana Votavová, Michaela Dostálová Merkerová

Oddělení genomiky, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Ovlivní nová éra molekulární biologie výzkum a diagnostiku MDS?   Úvod Objev krátkých regulačních RNA přesunul před dvaceti lety pozornost vědců na části genomu, které byly do té doby považovány z hlediska genetické informace za prázdné (tzv. „junk“ DNA), neboť dané sekvence nekódovaly proteinové produkty. Odhalení skutečnosti, že i protein nekódující sekvence mají svou biologickou...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu