This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2017 Czech edition

Nekódující RNA

Hana Votavová, Michaela Dostálová Merkerová

Oddělení genomiky, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Ovlivní nová éra molekulární biologie výzkum a diagnostiku MDS?   Úvod Objev krátkých regulačních RNA přesunul před dvaceti lety pozornost vědců na části genomu, které byly do té doby považovány z hlediska genetické informace za prázdné (tzv. „junk“ DNA), neboť dané sekvence nekódovaly proteinové produkty. Odhalení skutečnosti, že i protein nekódující sekvence mají svou biologickou...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu