This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Nejenom novinky z konference ENETS v oblasti markerů NETs

Hana Korunková

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Souhrn Užití a hodnocení biomarkerů je důležitou součástí diagnostiky a léčby nádorových onemocnění, protože na základě znalosti jednotlivých znaků vyplývajících z biologické povahy onemocnění lze určit konkrétněji typ nádoru a dle jiných lze též predikovat odpověď na zvolenou léčbu. Grading nádorů (NETs G1, NETs G2, NECs G3) je stanoven na základě proliferačního indexu Ki-67 a počtu mitóz na 10 HPF dle klasifikace WHO z roku...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu