This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Nejenom novinky z konference ENETS v oblasti markerů NETs

Hana Korunková

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Souhrn Užití a hodnocení biomarkerů je důležitou součástí diagnostiky a léčby nádorových onemocnění, protože na základě znalosti jednotlivých znaků vyplývajících z biologické povahy onemocnění lze určit konkrétněji typ nádoru a dle jiných lze též predikovat odpověď na zvolenou léčbu. Grading nádorů (NETs G1, NETs G2, NECs G3) je stanoven na základě proliferačního indexu Ki-67 a počtu mitóz na 10 HPF dle klasifikace WHO z roku...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu