This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Nejenom novinky z konference ENETS v oblasti markerů NETs

Hana Korunková

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Souhrn Užití a hodnocení biomarkerů je důležitou součástí diagnostiky a léčby nádorových onemocnění, protože na základě znalosti jednotlivých znaků vyplývajících z biologické povahy onemocnění lze určit konkrétněji typ nádoru a dle jiných lze též predikovat odpověď na zvolenou léčbu. Grading nádorů (NETs G1, NETs G2, NECs G3) je stanoven na základě proliferačního indexu Ki-67 a počtu mitóz na 10 HPF dle klasifikace WHO z roku...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu