This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Nejenom novinky z konference ENETS v oblasti markerů NETs

Hana Korunková

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Souhrn Užití a hodnocení biomarkerů je důležitou součástí diagnostiky a léčby nádorových onemocnění, protože na základě znalosti jednotlivých znaků vyplývajících z biologické povahy onemocnění lze určit konkrétněji typ nádoru a dle jiných lze též predikovat odpověď na zvolenou léčbu. Grading nádorů (NETs G1, NETs G2, NECs G3) je stanoven na základě proliferačního indexu Ki-67 a počtu mitóz na 10 HPF dle klasifikace WHO z roku...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu