This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Nejedná se vždy o hormonální poruchu

Olga Magnová

Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Brno

Kazuistika č. 1 Filip byl na naše pracoviště odeslán praktickým dětským lékařem v sedmi letech na základě preventivní prohlídky, kde bylo zjištěno, že se horší v růstu – za čtyři roky klesla výška z 50. percentilu o téměř 2 percentilová pásma. Byl to dosud zdravý chlapec, jeho rodiče byli průměrně vysocí – 168 cm a 180 cm, očekávaný růst byl na 50. percentilu. Filip si sám...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu