This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Nejedná se vždy o hormonální poruchu

Olga Magnová

Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Brno

Kazuistika č. 1 Filip byl na naše pracoviště odeslán praktickým dětským lékařem v sedmi letech na základě preventivní prohlídky, kde bylo zjištěno, že se horší v růstu – za čtyři roky klesla výška z 50. percentilu o téměř 2 percentilová pásma. Byl to dosud zdravý chlapec, jeho rodiče byli průměrně vysocí – 168 cm a 180 cm, očekávaný růst byl na 50. percentilu. Filip si sám...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu