This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2019 Czech edition

Nefarmakologická terapie rizikových faktorů aterosklerózy

Lukáš Zlatohlávek

III. interní klinika VFN v Praze a 1. LF UK

Úvod Péče o rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění (KVO) daného pacienta musí být vždy komplexní, a to nejen farmakologická, ale i nefarmakologická. V dnešní éře odborných doporučení a množství klinických farmakologických studií je farmakologická terapie neoddiskutovatelná. Nicméně se velice často podceňuje efekt nefarmakologické terapie, ač je také součástí odborných doporučení. Zvláštní postavení mají nutraceutika, která stojí na rozhraní farmakologické a nefarmakologické terapie. Podle...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu