This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2019 Czech edition

Nefarmakologická terapie rizikových faktorů aterosklerózy

Lukáš Zlatohlávek

III. interní klinika VFN v Praze a 1. LF UK

Úvod Péče o rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění (KVO) daného pacienta musí být vždy komplexní, a to nejen farmakologická, ale i nefarmakologická. V dnešní éře odborných doporučení a množství klinických farmakologických studií je farmakologická terapie neoddiskutovatelná. Nicméně se velice často podceňuje efekt nefarmakologické terapie, ač je také součástí odborných doporučení. Zvláštní postavení mají nutraceutika, která stojí na rozhraní farmakologické a nefarmakologické terapie. Podle...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu