This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2019 Czech edition

Nefarmakologická terapie rizikových faktorů aterosklerózy

Lukáš Zlatohlávek

III. interní klinika VFN v Praze a 1. LF UK

Úvod Péče o rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění (KVO) daného pacienta musí být vždy komplexní, a to nejen farmakologická, ale i nefarmakologická. V dnešní éře odborných doporučení a množství klinických farmakologických studií je farmakologická terapie neoddiskutovatelná. Nicméně se velice často podceňuje efekt nefarmakologické terapie, ač je také součástí odborných doporučení. Zvláštní postavení mají nutraceutika, která stojí na rozhraní farmakologické a nefarmakologické terapie. Podle...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu