This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2019 Czech edition

Nefarmakologická terapie rizikových faktorů aterosklerózy

Lukáš Zlatohlávek

III. interní klinika VFN v Praze a 1. LF UK

Úvod Péče o rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění (KVO) daného pacienta musí být vždy komplexní, a to nejen farmakologická, ale i nefarmakologická. V dnešní éře odborných doporučení a množství klinických farmakologických studií je farmakologická terapie neoddiskutovatelná. Nicméně se velice často podceňuje efekt nefarmakologické terapie, ač je také součástí odborných doporučení. Zvláštní postavení mají nutraceutika, která stojí na rozhraní farmakologické a nefarmakologické terapie. Podle...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu