This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2019 Czech edition

Nefarmakologická terapie rizikových faktorů aterosklerózy

Lukáš Zlatohlávek

III. interní klinika VFN v Praze a 1. LF UK

Úvod Péče o rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění (KVO) daného pacienta musí být vždy komplexní, a to nejen farmakologická, ale i nefarmakologická. V dnešní éře odborných doporučení a množství klinických farmakologických studií je farmakologická terapie neoddiskutovatelná. Nicméně se velice často podceňuje efekt nefarmakologické terapie, ač je také součástí odborných doporučení. Zvláštní postavení mají nutraceutika, která stojí na rozhraní farmakologické a nefarmakologické terapie. Podle...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu