This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 2/2023 Czech edition

Naše klinické zkušenosti s cemiplimabem

Jaromír Roubec

Nemocnice Agel Vítkovice, Komplexní onkologické centrum Nový Jičín

Dne 21. 6. 2021 byla na základě výsledků studie EMPOWER-Lung 1 schválena Evropskou lékovou agenturou (EMA) [1] v EU léčba preparátem Libtayo (cemiplimab) v indikaci léčby nemalobuněčného karcinomu plic stadia III PD-L1 pozitivního nad 50 %. Přípravek Libtayo je v monoterapii indikován v první linii léčby dospělých pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) exprimujícím PD-L1 (u...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu