This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Nahradí anti-PD-1 protilátky v terapii metastazujícího melanomu ipilimumab?

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte associated antigen 4) a PD-1 (programmed death 1) kontrolní body imunity jsou negativními regulátory imunitních funkcí T-lymfocytů. CTLA-4 reguluje proliferaci T-lymfocytů v časné fázi imunitní odpovědi, primárně v lymfatických uzlinách, zatímco PD-1 potlačuje funkci T-lymfocytů v mikroprostředí nádoru. Inhibitory CTLA-4 a PD-1 obnovují protinádorovou imunitní odpověď, vedoucí k dlouhodobému přežívání pacientů...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu