This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Nahradí anti-PD-1 protilátky v terapii metastazujícího melanomu ipilimumab?

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte associated antigen 4) a PD-1 (programmed death 1) kontrolní body imunity jsou negativními regulátory imunitních funkcí T-lymfocytů. CTLA-4 reguluje proliferaci T-lymfocytů v časné fázi imunitní odpovědi, primárně v lymfatických uzlinách, zatímco PD-1 potlačuje funkci T-lymfocytů v mikroprostředí nádoru. Inhibitory CTLA-4 a PD-1 obnovují protinádorovou imunitní odpověď, vedoucí k dlouhodobému přežívání pacientů...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu