This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Nahradí anti-PD-1 protilátky v terapii metastazujícího melanomu ipilimumab?

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte associated antigen 4) a PD-1 (programmed death 1) kontrolní body imunity jsou negativními regulátory imunitních funkcí T-lymfocytů. CTLA-4 reguluje proliferaci T-lymfocytů v časné fázi imunitní odpovědi, primárně v lymfatických uzlinách, zatímco PD-1 potlačuje funkci T-lymfocytů v mikroprostředí nádoru. Inhibitory CTLA-4 a PD-1 obnovují protinádorovou imunitní odpověď, vedoucí k dlouhodobému přežívání pacientů...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu