This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Nahradí anti-PD-1 protilátky v terapii metastazujícího melanomu ipilimumab?

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte associated antigen 4) a PD-1 (programmed death 1) kontrolní body imunity jsou negativními regulátory imunitních funkcí T-lymfocytů. CTLA-4 reguluje proliferaci T-lymfocytů v časné fázi imunitní odpovědi, primárně v lymfatických uzlinách, zatímco PD-1 potlačuje funkci T-lymfocytů v mikroprostředí nádoru. Inhibitory CTLA-4 a PD-1 obnovují protinádorovou imunitní odpověď, vedoucí k dlouhodobému přežívání pacientů...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu