This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2023 Czech edition

Náhodný nález neuroendokrinního tumoru v oblasti tenkého střeva při primárním stagingu karcinomu hrtanu

Kateřina Licková, Renata Soumarová

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. LF UK v Praze

Úvod Neuroendokrinní tumory (NET) tenkého střeva byly považovány za vzácné nádory, ale jejich incidence se stále zvyšuje a nyní patří mezi nejčastější primární malignity v této oblasti [1]. Tenké střevo tvoří 75 % celkové délky a více než 90 % slizničního povrchu trávicího traktu, zhoubné nádory v této oblasti tvoří pouze 1–5 % ze všech gastrointestinálních nádorů [2]....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu