This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2023 Czech edition

Náhodný nález neuroendokrinního tumoru v oblasti tenkého střeva při primárním stagingu karcinomu hrtanu

Kateřina Licková, Renata Soumarová

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. LF UK v Praze

Úvod Neuroendokrinní tumory (NET) tenkého střeva byly považovány za vzácné nádory, ale jejich incidence se stále zvyšuje a nyní patří mezi nejčastější primární malignity v této oblasti [1]. Tenké střevo tvoří 75 % celkové délky a více než 90 % slizničního povrchu trávicího traktu, zhoubné nádory v této oblasti tvoří pouze 1–5 % ze všech gastrointestinálních nádorů [2]....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu