This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

Nádory hlavy a krku v roce 2016

Zdeněk Mechl

LF MU a FN Brno

Je klasickou praxí hodnotit pokrok dosažený v diagnostice a léčbě nádorů za předchozí rok. Letošní výsledky hovoří jednoznačně ve prospěch imunoterapie: Advance of the year is immunotherapy. Myšlenka použít imunní systém k útoku na nádor je stará více jak století. Trvalo dlouhá léta a stálo mnoho finančních investic do výzkumu, než se imunoterapie stala účinnou léčbou pro...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu