This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

Nádory hlavy a krku v roce 2016

Zdeněk Mechl

LF MU a FN Brno

Je klasickou praxí hodnotit pokrok dosažený v diagnostice a léčbě nádorů za předchozí rok. Letošní výsledky hovoří jednoznačně ve prospěch imunoterapie: Advance of the year is immunotherapy. Myšlenka použít imunní systém k útoku na nádor je stará více jak století. Trvalo dlouhá léta a stálo mnoho finančních investic do výzkumu, než se imunoterapie stala účinnou léčbou pro...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu