This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

Nádory hlavy a krku v roce 2016

Zdeněk Mechl

LF MU a FN Brno

Je klasickou praxí hodnotit pokrok dosažený v diagnostice a léčbě nádorů za předchozí rok. Letošní výsledky hovoří jednoznačně ve prospěch imunoterapie: Advance of the year is immunotherapy. Myšlenka použít imunní systém k útoku na nádor je stará více jak století. Trvalo dlouhá léta a stálo mnoho finančních investic do výzkumu, než se imunoterapie stala účinnou léčbou pro...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu