This site is intended for healthcare professionals

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

Nadace Dobrý anděl pomáhá i rodinám s roztroušenou sklerózou

Zuzana Šrámková

Unie ROSKA

Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám s dětmi, které se v důsledku závažného onemocnění dostaly do tíživé finanční situace. Díky rozšiřování pomoci mohou nyní podporu získat i pacienti s roztroušenou sklerózou.

Při rozdělování podpory se nadace řídí typem onemocnění. Například při onemocněních onkologického charakteru zařazuje nadace žádosti do systému podpory automaticky. Roztroušená skleróza patří do kategorie diagnóz, kde se žádosti posuzují individuálně.

„Vždy záleží, v jaké fázi onemocnění je – zda má pacient problémy s motorikou, případně jak závažné, zda potřebuje pomoc při oblékání, hygieně či jiných činnostech, zda je schopen práce, nebo je v invalidním důchodu,“ vysvětluje Aneta Krausová z nadace Dobrý anděl.

 

Jaké jsou podmínky čerpání pomoci od nadace Dobrý anděl pro dospělé

  • Pacient se stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě (tj. i dítě studující prezenčně VŠ).
  • Pacient je léčen ve zdravotnickém zařízení na území ČR nebo v zahraničí maximálně po dobu 1 roku, pokud je mu léčba doporučena lékařem a je v tuzemsku nedostupná.
  • V případě jiného vážného onemocnění, tedy i roztroušené sklerózy, podporujeme pacienty dlouhodobě, po dobu splňování podmínek pomoci. Toto splňování podmínek je posuzováno individuálně z pohledu zdravotních, ale i sociálních a pracovních omezení daného pacienta. Jedná se o pacienty, kterým onemocnění již výrazněji zasahuje do běžného fungování.

 

Jak o pomoc požádat?

Jestliže splňujete základní podmínky uvedené výše, stačí kontaktovat nadaci Dobrý anděl pro bližší informace: e-mail andelskaposta@dobryandel.cz, či infolinka 733 119 119

 

Jak pomoc funguje?

Pro přijetí do systému pomoci je potřeba vyplnit žádost, nechat ji potvrdit lékařem a dodat příslušné dokumenty. Po jejich dodání a splnění všech podmínek je rodina zařazena do systému pomoci a již následující měsíc je jí odeslán první příspěvek. Veškeré dary, které nadace Dobrý anděl v jednom měsíci vybere, rozdělí první pracovní den následujícího měsíce rovným dílem mezi několik tisíc rodin z celé České republiky. Příspěvky dárců jsou odevzdány rodinám do posledního haléře, neboť provoz nadace je hrazen se soukromých zdrojů jejích zakladatelů a dalších filantropů.

 

 

Zuzana Šrámková
Unie ROSKA

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu