This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Myší PDX modely aneb jak zvířecí pacienti pomáhají v testování nových léků

Tomáš Stopka

BIOCEV, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Modely pro výzkum patogeneze a terapeutické rezistence v hematoonkologii vycházejí z imunodeficientních myší, které jsou schopny přihojit transplantát lidské krvetvorby společně s nádorovými buňkami, které přerostou v myším organizmu, vytvoří symptomy příbuzné situaci u lidí, a tím pádem jsou vhodné pro výzkum a testování stávajících, ale především nových léků. Tato technologie je postavena na tak zvané xenotransplantaci (tj. z člověka na myš) a modelům nemocí se říká...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu