This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Myší PDX modely aneb jak zvířecí pacienti pomáhají v testování nových léků

Tomáš Stopka

BIOCEV, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Modely pro výzkum patogeneze a terapeutické rezistence v hematoonkologii vycházejí z imunodeficientních myší, které jsou schopny přihojit transplantát lidské krvetvorby společně s nádorovými buňkami, které přerostou v myším organizmu, vytvoří symptomy příbuzné situaci u lidí, a tím pádem jsou vhodné pro výzkum a testování stávajících, ale především nových léků. Tato technologie je postavena na tak zvané xenotransplantaci (tj. z člověka na myš) a modelům nemocí se říká...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu