This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Myší PDX modely aneb jak zvířecí pacienti pomáhají v testování nových léků

Tomáš Stopka

BIOCEV, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Modely pro výzkum patogeneze a terapeutické rezistence v hematoonkologii vycházejí z imunodeficientních myší, které jsou schopny přihojit transplantát lidské krvetvorby společně s nádorovými buňkami, které přerostou v myším organizmu, vytvoří symptomy příbuzné situaci u lidí, a tím pádem jsou vhodné pro výzkum a testování stávajících, ale především nových léků. Tato technologie je postavena na tak zvané xenotransplantaci (tj. z člověka na myš) a modelům nemocí se říká...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu