This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Myelodysplastický syndrom – historie a vývoj našich znalostí

Radana Neuwirtová

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Pro většinu pacientů s MDS s vysokým rizikem, kteří nejsou způsobilí k léčebné alogenní transplantací krvetvorných buněk (aHSCT), představují standardní léčbu hypometylační látky (HMA), jako je 5-azacytidin (AZA). Celková míra odpovědi (ORR) při monoterapii AZA však zůstává relativně nízká (28–48 %) a délka odpovědi je omezená (medián 8–10 měsíců). Navíc u pacientů, kteří po léčbě HMA selhávají nebo relabují, je prognóza neutěšená...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu