This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Myelodysplastický syndrom – historie a vývoj našich znalostí

Radana Neuwirtová

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Pro většinu pacientů s MDS s vysokým rizikem, kteří nejsou způsobilí k léčebné alogenní transplantací krvetvorných buněk (aHSCT), představují standardní léčbu hypometylační látky (HMA), jako je 5-azacytidin (AZA). Celková míra odpovědi (ORR) při monoterapii AZA však zůstává relativně nízká (28–48 %) a délka odpovědi je omezená (medián 8–10 měsíců). Navíc u pacientů, kteří po léčbě HMA selhávají nebo relabují, je prognóza neutěšená...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu