This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2016 Czech edition

Může být urychlení růstu příčinou malé finální výšky?

Dana Novotná, Zuzana Hrubá

Pediatrická klinika FN Brno a MU, Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno a MU

Souhrn Představujeme případ chlapce s výraznou akcelerací růstu mezi čtvrtým a šestým rokem s projevy izosexuální předčasné pseudopuberty. Příčinou byla klasická virilizující forma deficitu 21-hydroxylázy. Pozdní diagnóza deficitu 21-hydroxylázy vzhledem k výrazné akceleraci zrání, obvykle více jak čtyři roky, je většinou příčinou velmi malé finální výšky. K dalšímu zhoršení finální výšky mohla u chlapce přispět ještě sekundárně aktivovaná centrální předčasná puberta....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu