This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2016 Czech edition

Může být urychlení růstu příčinou malé finální výšky?

Dana Novotná, Zuzana Hrubá

Pediatrická klinika FN Brno a MU, Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno a MU

Souhrn Představujeme případ chlapce s výraznou akcelerací růstu mezi čtvrtým a šestým rokem s projevy izosexuální předčasné pseudopuberty. Příčinou byla klasická virilizující forma deficitu 21-hydroxylázy. Pozdní diagnóza deficitu 21-hydroxylázy vzhledem k výrazné akceleraci zrání, obvykle více jak čtyři roky, je většinou příčinou velmi malé finální výšky. K dalšímu zhoršení finální výšky mohla u chlapce přispět ještě sekundárně aktivovaná centrální předčasná puberta....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu