This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2016 Czech edition

Může být urychlení růstu příčinou malé finální výšky?

Dana Novotná, Zuzana Hrubá

Pediatrická klinika FN Brno a MU, Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno a MU

Souhrn Představujeme případ chlapce s výraznou akcelerací růstu mezi čtvrtým a šestým rokem s projevy izosexuální předčasné pseudopuberty. Příčinou byla klasická virilizující forma deficitu 21-hydroxylázy. Pozdní diagnóza deficitu 21-hydroxylázy vzhledem k výrazné akceleraci zrání, obvykle více jak čtyři roky, je většinou příčinou velmi malé finální výšky. K dalšímu zhoršení finální výšky mohla u chlapce přispět ještě sekundárně aktivovaná centrální předčasná puberta....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu