This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2024

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM JE HLAVNÍM NÁSTROJEM DEMOKRACIE V ONKOLOGII

Petra Tesařová

vědecký sekretář kolokvia
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Zhoubné nádory jsou druhou nejčastější příčinou smrti a přesto, že vývoj jejich terapie v posledních třiceti letech doslova pádil dopředu mílovými kroky, rakovina rozhodně zatím není zkrocená. Fakt, že malignita může být v těle kdekoliv a její léčba vyžaduje spolupráci mnoha odborníků, je jedním z důvodů, proč je multidisciplinární tým optimální formou vedení onkologické terapie tak, aby se na cestě od diagnózy...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu