This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Můj život s dětskou endokrinologií

Božena Kalvachová

Endokrinologický ústav, Centrum pro léčbu růstovým hormonem, Praha

Božena Kalvachová, laureátka ceny doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., za celoživotní přínos dětské endokrinologii   Byla mi udělena Cena doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., za celoživotní práci a významný přínos oboru dětské endokrinologie v České republice. Velmi si toho vážím. Předání ceny byla i příležitost k zamyšlení a pohledu zpět. Přeskočím úvodní pracovní léta a přejdu k okamžiku, kdy mne pan profesor MUDr. Josef Švejcar, DrSc.,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu