This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Můj život s dětskou endokrinologií

Božena Kalvachová

Endokrinologický ústav, Centrum pro léčbu růstovým hormonem, Praha

Božena Kalvachová, laureátka ceny doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., za celoživotní přínos dětské endokrinologii   Byla mi udělena Cena doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., za celoživotní práci a významný přínos oboru dětské endokrinologie v České republice. Velmi si toho vážím. Předání ceny byla i příležitost k zamyšlení a pohledu zpět. Přeskočím úvodní pracovní léta a přejdu k okamžiku, kdy mne pan profesor MUDr. Josef Švejcar, DrSc.,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu