This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Můj život s dětskou endokrinologií

Božena Kalvachová

Endokrinologický ústav, Centrum pro léčbu růstovým hormonem, Praha

Božena Kalvachová, laureátka ceny doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., za celoživotní přínos dětské endokrinologii   Byla mi udělena Cena doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., za celoživotní práci a významný přínos oboru dětské endokrinologie v České republice. Velmi si toho vážím. Předání ceny byla i příležitost k zamyšlení a pohledu zpět. Přeskočím úvodní pracovní léta a přejdu k okamžiku, kdy mne pan profesor MUDr. Josef Švejcar, DrSc.,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu