This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Můj život s dětskou endokrinologií

Božena Kalvachová

Endokrinologický ústav, Centrum pro léčbu růstovým hormonem, Praha

Božena Kalvachová, laureátka ceny doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., za celoživotní přínos dětské endokrinologii   Byla mi udělena Cena doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., za celoživotní práci a významný přínos oboru dětské endokrinologie v České republice. Velmi si toho vážím. Předání ceny byla i příležitost k zamyšlení a pohledu zpět. Přeskočím úvodní pracovní léta a přejdu k okamžiku, kdy mne pan profesor MUDr. Josef Švejcar, DrSc.,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu