This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Můj život s dětskou endokrinologií a dětským diabetem

Helena Vávrová

laureátka ceny doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., za celoživotní přínos dětské endokrinologii

23. února 2018 mi byla na Dnech dětské endokrinologie v Písku udělena cena doc. MUDr Aloise Kopeckého, CSc., za celoživotní přínos dětské endokrinologii. Tato cena je spojená se jménem člověka, ke kterému mám hlubokou úctu a ke kterému vzhlížím s nesmírnou pokorou. Nikdy dřív bych si nepředstavila, že tuto cenu může dostat lékař z malé valašské nemocnice, a za to patří poděkování komisi, která mě na tuto...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu