This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Můj život s dětskou endokrinologií a dětským diabetem

Helena Vávrová

laureátka ceny doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., za celoživotní přínos dětské endokrinologii

23. února 2018 mi byla na Dnech dětské endokrinologie v Písku udělena cena doc. MUDr Aloise Kopeckého, CSc., za celoživotní přínos dětské endokrinologii. Tato cena je spojená se jménem člověka, ke kterému mám hlubokou úctu a ke kterému vzhlížím s nesmírnou pokorou. Nikdy dřív bych si nepředstavila, že tuto cenu může dostat lékař z malé valašské nemocnice, a za to patří poděkování komisi, která mě na tuto...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu