This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Můj život s dětskou endokrinologií a dětským diabetem

Helena Vávrová

laureátka ceny doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., za celoživotní přínos dětské endokrinologii

23. února 2018 mi byla na Dnech dětské endokrinologie v Písku udělena cena doc. MUDr Aloise Kopeckého, CSc., za celoživotní přínos dětské endokrinologii. Tato cena je spojená se jménem člověka, ke kterému mám hlubokou úctu a ke kterému vzhlížím s nesmírnou pokorou. Nikdy dřív bych si nepředstavila, že tuto cenu může dostat lékař z malé valašské nemocnice, a za to patří poděkování komisi, která mě na tuto...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu