This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Možnosti prevence nádorů prsu u fertilních žen – Projekt Bellis

Miroslava Skovajsová

BREAST UNIT PRAGUE - Mamma centrum Háje

V Alianci žen s rakovinou prsu se v nedávné době zrodil Projekt Bellis. Podle botanického slovníku je Bellis perennis latinský název pro pravděpodobně nejčastější kvítek našich luk – Sedmikrásku chudobku. Výběr názvu projektu pro mladé ženy je krásný až dojemný. Mladé ženy jsou jistě sedmikráskami lidského společenství.   Bellisky jsou mladé ženy, které onemocněly zhoubným nádorem prsu ve fertilním...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu