This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Možnosti prevence nádorů prsu u fertilních žen – Projekt Bellis

Miroslava Skovajsová

BREAST UNIT PRAGUE - Mamma centrum Háje

V Alianci žen s rakovinou prsu se v nedávné době zrodil Projekt Bellis. Podle botanického slovníku je Bellis perennis latinský název pro pravděpodobně nejčastější kvítek našich luk – Sedmikrásku chudobku. Výběr názvu projektu pro mladé ženy je krásný až dojemný. Mladé ženy jsou jistě sedmikráskami lidského společenství.   Bellisky jsou mladé ženy, které onemocněly zhoubným nádorem prsu ve fertilním...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu