This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Možnosti prevence nádorů prsu u fertilních žen – Projekt Bellis

Miroslava Skovajsová

BREAST UNIT PRAGUE - Mamma centrum Háje

V Alianci žen s rakovinou prsu se v nedávné době zrodil Projekt Bellis. Podle botanického slovníku je Bellis perennis latinský název pro pravděpodobně nejčastější kvítek našich luk – Sedmikrásku chudobku. Výběr názvu projektu pro mladé ženy je krásný až dojemný. Mladé ženy jsou jistě sedmikráskami lidského společenství.   Bellisky jsou mladé ženy, které onemocněly zhoubným nádorem prsu ve fertilním...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu