This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Czech edition

Možnosti léčby pokročilého kolorektálního karcinomu za hranicí třetí linie

Stanislav John

Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav lékařské biologie a genetiky, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Úvod Přestože je generalizovaný kolorektální karcinom (CRC) považován za velmi výjimečně vyléčitelný, stejně jako mnoho ostatních onkologických onemocnění se dostává do fáze dlouhodobé úspěšné léčby trvající v ideálním případě i řadu let. Přesto je vývoj nových účinnějších léčiv a jejich zavádění do klinické praxe nadále nedostatečné a úmrtí na tento typ nádoru patří v západním světě mezi nejčastější (1). Kombinace chemoterapie s biologickou cílenou léčbou...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu