This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Czech edition

Možnosti léčby pokročilého kolorektálního karcinomu za hranicí třetí linie

Stanislav John

Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav lékařské biologie a genetiky, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Úvod Přestože je generalizovaný kolorektální karcinom (CRC) považován za velmi výjimečně vyléčitelný, stejně jako mnoho ostatních onkologických onemocnění se dostává do fáze dlouhodobé úspěšné léčby trvající v ideálním případě i řadu let. Přesto je vývoj nových účinnějších léčiv a jejich zavádění do klinické praxe nadále nedostatečné a úmrtí na tento typ nádoru patří v západním světě mezi nejčastější (1). Kombinace chemoterapie s biologickou cílenou léčbou...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu