This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Czech edition

Možnosti léčby pokročilého kolorektálního karcinomu za hranicí třetí linie

Stanislav John

Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav lékařské biologie a genetiky, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Úvod Přestože je generalizovaný kolorektální karcinom (CRC) považován za velmi výjimečně vyléčitelný, stejně jako mnoho ostatních onkologických onemocnění se dostává do fáze dlouhodobé úspěšné léčby trvající v ideálním případě i řadu let. Přesto je vývoj nových účinnějších léčiv a jejich zavádění do klinické praxe nadále nedostatečné a úmrtí na tento typ nádoru patří v západním světě mezi nejčastější (1). Kombinace chemoterapie s biologickou cílenou léčbou...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu