This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Možnosti léčby metastatického HER-pozitivního karcinomu prsu pertuzumabem

Pavel Horkel

Onkologická ambulance Karviná, KOC Nový Jičín

Souhrn Generalizovaný karcinom prsu je považován za nevyléčitelné onemocnění. Objevem nových anti-HER2 léků a jejich zavedením do klinické praxe se výrazně zlepšila prognóza pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Trastuzumab, humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2, výrazně zlepšil prognózu pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu, ale i přes tento léčebný pokrok dochází u nemocných s HER2-pozitivním karcinomem prsu k progresi onemocnění. Do léčby byl nově zaveden pertuzumab, humanizovaná...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu