This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Možnosti léčby metastatického HER-pozitivního karcinomu prsu pertuzumabem

Pavel Horkel

Onkologická ambulance Karviná, KOC Nový Jičín

Souhrn Generalizovaný karcinom prsu je považován za nevyléčitelné onemocnění. Objevem nových anti-HER2 léků a jejich zavedením do klinické praxe se výrazně zlepšila prognóza pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Trastuzumab, humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2, výrazně zlepšil prognózu pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu, ale i přes tento léčebný pokrok dochází u nemocných s HER2-pozitivním karcinomem prsu k progresi onemocnění. Do léčby byl nově zaveden pertuzumab, humanizovaná...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu