This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Možnosti léčby metastatického HER-pozitivního karcinomu prsu pertuzumabem

Pavel Horkel

Onkologická ambulance Karviná, KOC Nový Jičín

Souhrn Generalizovaný karcinom prsu je považován za nevyléčitelné onemocnění. Objevem nových anti-HER2 léků a jejich zavedením do klinické praxe se výrazně zlepšila prognóza pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Trastuzumab, humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2, výrazně zlepšil prognózu pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu, ale i přes tento léčebný pokrok dochází u nemocných s HER2-pozitivním karcinomem prsu k progresi onemocnění. Do léčby byl nově zaveden pertuzumab, humanizovaná...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu