This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Možnosti léčby metastatického HER-pozitivního karcinomu prsu pertuzumabem

Pavel Horkel

Onkologická ambulance Karviná, KOC Nový Jičín

Souhrn Generalizovaný karcinom prsu je považován za nevyléčitelné onemocnění. Objevem nových anti-HER2 léků a jejich zavedením do klinické praxe se výrazně zlepšila prognóza pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Trastuzumab, humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2, výrazně zlepšil prognózu pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu, ale i přes tento léčebný pokrok dochází u nemocných s HER2-pozitivním karcinomem prsu k progresi onemocnění. Do léčby byl nově zaveden pertuzumab, humanizovaná...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu