This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Možnosti léčby metastatického HER-pozitivního karcinomu prsu pertuzumabem

Pavel Horkel

Onkologická ambulance Karviná, KOC Nový Jičín

Souhrn Generalizovaný karcinom prsu je považován za nevyléčitelné onemocnění. Objevem nových anti-HER2 léků a jejich zavedením do klinické praxe se výrazně zlepšila prognóza pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Trastuzumab, humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2, výrazně zlepšil prognózu pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu, ale i přes tento léčebný pokrok dochází u nemocných s HER2-pozitivním karcinomem prsu k progresi onemocnění. Do léčby byl nově zaveden pertuzumab, humanizovaná...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu