This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Czech edition

Možnosti imunoterapie v první a druhé linii léčby bronchogenního karcinomu

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK Praha, Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn Imunoterapie se dnes již stala nedílnou součástí algoritmů léčby nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) v druhé a posléze první linii léčby. Cílem sdělení bude přehled výsledků klíčových klinických hodnocení, které vedly k její současné pozici. Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, imunoterapie, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab   Úvod Plicní karcinom je hlavní příčina úmrtnosti na maligní choroby...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu