This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Czech edition

Možnosti imunoterapie v první a druhé linii léčby bronchogenního karcinomu

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK Praha, Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn Imunoterapie se dnes již stala nedílnou součástí algoritmů léčby nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) v druhé a posléze první linii léčby. Cílem sdělení bude přehled výsledků klíčových klinických hodnocení, které vedly k její současné pozici. Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, imunoterapie, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab   Úvod Plicní karcinom je hlavní příčina úmrtnosti na maligní choroby...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu