This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Czech edition

Možnosti imunoterapie v první a druhé linii léčby bronchogenního karcinomu

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK Praha, Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn Imunoterapie se dnes již stala nedílnou součástí algoritmů léčby nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) v druhé a posléze první linii léčby. Cílem sdělení bude přehled výsledků klíčových klinických hodnocení, které vedly k její současné pozici. Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, imunoterapie, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab   Úvod Plicní karcinom je hlavní příčina úmrtnosti na maligní choroby...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu