This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Czech edition

Možnosti imunoterapie v první a druhé linii léčby bronchogenního karcinomu

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK Praha, Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn Imunoterapie se dnes již stala nedílnou součástí algoritmů léčby nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) v druhé a posléze první linii léčby. Cílem sdělení bude přehled výsledků klíčových klinických hodnocení, které vedly k její současné pozici. Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, imunoterapie, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab   Úvod Plicní karcinom je hlavní příčina úmrtnosti na maligní choroby...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu