This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Czech edition

Možnosti imunoterapie v první a druhé linii léčby bronchogenního karcinomu

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK Praha, Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn Imunoterapie se dnes již stala nedílnou součástí algoritmů léčby nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) v druhé a posléze první linii léčby. Cílem sdělení bude přehled výsledků klíčových klinických hodnocení, které vedly k její současné pozici. Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, imunoterapie, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab   Úvod Plicní karcinom je hlavní příčina úmrtnosti na maligní choroby...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu