This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Možnosti a význam sekvenční léčby u pokročilého karcinomu prostaty

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno

Úvod Karcinom prostaty je nejčastěji diagnostikován v časných, lokalizovaných stadiích. U přibližně 20 % pacientů s lokalizovaným onemocněním nemoc přejde do metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty (mHSPC) během 5 let. Ze všech pacientů s karcinomem prostaty je přibližně 10 % přímo diagnostikováno v metastatickém stadiu (de novo mHSPC) [1]. Androgenní deprivační terapie (ADT) je základním kamenem v...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu