This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Možnosti a význam sekvenční léčby u pokročilého karcinomu prostaty

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno

Úvod Karcinom prostaty je nejčastěji diagnostikován v časných, lokalizovaných stadiích. U přibližně 20 % pacientů s lokalizovaným onemocněním nemoc přejde do metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty (mHSPC) během 5 let. Ze všech pacientů s karcinomem prostaty je přibližně 10 % přímo diagnostikováno v metastatickém stadiu (de novo mHSPC) [1]. Androgenní deprivační terapie (ADT) je základním kamenem v...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu