This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Možnosti a význam sekvenční léčby u pokročilého karcinomu prostaty

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno

Úvod Karcinom prostaty je nejčastěji diagnostikován v časných, lokalizovaných stadiích. U přibližně 20 % pacientů s lokalizovaným onemocněním nemoc přejde do metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty (mHSPC) během 5 let. Ze všech pacientů s karcinomem prostaty je přibližně 10 % přímo diagnostikováno v metastatickém stadiu (de novo mHSPC) [1]. Androgenní deprivační terapie (ADT) je základním kamenem v...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu