This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 2/2022

Motivace pacientů s cukrovkou ke snížení tělesné hmotnosti

Ivo Toman

TAXUS International s.r.o.

Souhrn Co je podstatou vnitřní motivace člověka ke změně k lepšímu v jeho životě? Co je oním hnacím motorem? Na takové otázky přináší odpovědi tento příspěvek. A netýkají se pouze pacientů s diabetem. Klíčová slova motivace, vůle, změna   Úvod Albert Schweitzer (1875–1965) se proslavil svou pomocí slabým, chudým a bezmocným. Přitom byl sám neduživý...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu