This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2014 Czech edition

Molekulární testování HER2 u karcinomu prsu jako kritérium výběru nemocných k léčbě Herceptinem ‒ jsme optimální?

Zdeněk Kinkor, Petr Grossman, Alena Skálová

Bioptická laboratoř s.r.o. a Šiklův ústav patologie LF UK, Plzeň

FAKTA Literární přehled některých rozporných zjištění ve vyšetřování HER2 Alterace genu Her2/neu (HER2) je jedním z nejvíce zkoumaných/prozkoumaných onkopatogenetických mechanismů karcinomu prsu a Herceptin jednou z nejefektivnějších možností adjuvantní a neadjuvantní chemoterapie současnosti.(2) Herceptin v adjuvantním i neadjuvantním režimu podávání významně snižuje riziko relapsu onemocnění a celkovou dobu přežití (30-50 %) a podstatně ovlivňuje kompletní patologickou odpověď (cca 30 %). Dysregulace HER2 je nezávislým indikátorem...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu