This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2014 Czech edition

Molekulární testování HER2 u karcinomu prsu jako kritérium výběru nemocných k léčbě Herceptinem ‒ jsme optimální?

Zdeněk Kinkor, Petr Grossman, Alena Skálová

Bioptická laboratoř s.r.o. a Šiklův ústav patologie LF UK, Plzeň

FAKTA Literární přehled některých rozporných zjištění ve vyšetřování HER2 Alterace genu Her2/neu (HER2) je jedním z nejvíce zkoumaných/prozkoumaných onkopatogenetických mechanismů karcinomu prsu a Herceptin jednou z nejefektivnějších možností adjuvantní a neadjuvantní chemoterapie současnosti.(2) Herceptin v adjuvantním i neadjuvantním režimu podávání významně snižuje riziko relapsu onemocnění a celkovou dobu přežití (30-50 %) a podstatně ovlivňuje kompletní patologickou odpověď (cca 30 %). Dysregulace HER2 je nezávislým indikátorem...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu