This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2014 Czech edition

Molekulární testování HER2 u karcinomu prsu jako kritérium výběru nemocných k léčbě Herceptinem ‒ jsme optimální?

Zdeněk Kinkor, Petr Grossman, Alena Skálová

Bioptická laboratoř s.r.o. a Šiklův ústav patologie LF UK, Plzeň

FAKTA Literární přehled některých rozporných zjištění ve vyšetřování HER2 Alterace genu Her2/neu (HER2) je jedním z nejvíce zkoumaných/prozkoumaných onkopatogenetických mechanismů karcinomu prsu a Herceptin jednou z nejefektivnějších možností adjuvantní a neadjuvantní chemoterapie současnosti.(2) Herceptin v adjuvantním i neadjuvantním režimu podávání významně snižuje riziko relapsu onemocnění a celkovou dobu přežití (30-50 %) a podstatně ovlivňuje kompletní patologickou odpověď (cca 30 %). Dysregulace HER2 je nezávislým indikátorem...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu