This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Moje pouť endokrinologií

Jitřenka Venháčová

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

Dne 26. ledna 2019 jsem rozšířila řadu laureátů, kteří obdrželi cenu doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., zakladatele dětské endokrinologie, velkého humanisty. Přemýšlela jsem, proč jsem byla k ocenění letos vybrána právě já, když jsem nic světoborného nevymyslela, neobjevila a počtem publikací v Medviku se chlubit nemohu. Snad proto, že jsem v oboru pracovala celých 47 let, nebo možná i proto, že moje...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu