This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Moje pouť endokrinologií

Jitřenka Venháčová

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

Dne 26. ledna 2019 jsem rozšířila řadu laureátů, kteří obdrželi cenu doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., zakladatele dětské endokrinologie, velkého humanisty. Přemýšlela jsem, proč jsem byla k ocenění letos vybrána právě já, když jsem nic světoborného nevymyslela, neobjevila a počtem publikací v Medviku se chlubit nemohu. Snad proto, že jsem v oboru pracovala celých 47 let, nebo možná i proto, že moje...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu