This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Moje pouť endokrinologií

Jitřenka Venháčová

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

Dne 26. ledna 2019 jsem rozšířila řadu laureátů, kteří obdrželi cenu doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., zakladatele dětské endokrinologie, velkého humanisty. Přemýšlela jsem, proč jsem byla k ocenění letos vybrána právě já, když jsem nic světoborného nevymyslela, neobjevila a počtem publikací v Medviku se chlubit nemohu. Snad proto, že jsem v oboru pracovala celých 47 let, nebo možná i proto, že moje...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu