This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Moje pouť endokrinologií

Jitřenka Venháčová

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

Dne 26. ledna 2019 jsem rozšířila řadu laureátů, kteří obdrželi cenu doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., zakladatele dětské endokrinologie, velkého humanisty. Přemýšlela jsem, proč jsem byla k ocenění letos vybrána právě já, když jsem nic světoborného nevymyslela, neobjevila a počtem publikací v Medviku se chlubit nemohu. Snad proto, že jsem v oboru pracovala celých 47 let, nebo možná i proto, že moje...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu