This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Milí čtenáři,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

zdá se to neuvěřitelné, ale právě otevíráte první číslo desátého, jubilejního ročníku Antiinfectives News! Je to především vaše zásluha, že časopis stále vychází. Je zřejmé, že informace, které přináší, jsou pro vás zajímavé, odborně cenné a případně vám pomáhají ve vaší každodenní praxi. Struktura čísel se za ta léta nezměnila, pořád přináší zprávy z kongresů či sympozií, do dnešního okamžiku...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu