This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Milí čtenáři,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

zdá se to neuvěřitelné, ale právě otevíráte první číslo desátého, jubilejního ročníku Antiinfectives News! Je to především vaše zásluha, že časopis stále vychází. Je zřejmé, že informace, které přináší, jsou pro vás zajímavé, odborně cenné a případně vám pomáhají ve vaší každodenní praxi. Struktura čísel se za ta léta nezměnila, pořád přináší zprávy z kongresů či sympozií, do dnešního okamžiku...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu