This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Milí čtenáři,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

zdá se to neuvěřitelné, ale právě otevíráte první číslo desátého, jubilejního ročníku Antiinfectives News! Je to především vaše zásluha, že časopis stále vychází. Je zřejmé, že informace, které přináší, jsou pro vás zajímavé, odborně cenné a případně vám pomáhají ve vaší každodenní praxi. Struktura čísel se za ta léta nezměnila, pořád přináší zprávy z kongresů či sympozií, do dnešního okamžiku...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu