This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Milí čtenáři,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

zdá se to neuvěřitelné, ale právě otevíráte první číslo desátého, jubilejního ročníku Antiinfectives News! Je to především vaše zásluha, že časopis stále vychází. Je zřejmé, že informace, které přináší, jsou pro vás zajímavé, odborně cenné a případně vám pomáhají ve vaší každodenní praxi. Struktura čísel se za ta léta nezměnila, pořád přináší zprávy z kongresů či sympozií, do dnešního okamžiku...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu