This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Milí čtenáři,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

zdá se to neuvěřitelné, ale právě otevíráte první číslo desátého, jubilejního ročníku Antiinfectives News! Je to především vaše zásluha, že časopis stále vychází. Je zřejmé, že informace, které přináší, jsou pro vás zajímavé, odborně cenné a případně vám pomáhají ve vaší každodenní praxi. Struktura čísel se za ta léta nezměnila, pořád přináší zprávy z kongresů či sympozií, do dnešního okamžiku...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu